ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/13597
หนังสือลงวันที่ 5 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขานุการ ก.อบต.
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ