ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งมอบคู่ฉบับสัญญาจ้างก่อสร้าง (สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 )
ทะเบียนหนังสือ ลย 0026/13553
หนังสือลงวันที่ 5 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม คอนสตั๊กชั่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ