ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคบังคับ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/13458
หนังสือลงวันที่ 4 กันยายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.หนองหิน
หมายเหตุ จำนวน 4 คัน นข 2342เลย,นข 1248 เลย,บท 5451 เลย,กจ 3814 เลย
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ