ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/13386
หนังสือลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ