ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ผลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/13140
หนังสือลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ