ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/13109
หนังสือลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิษย์ลดา
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ