ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/22325
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุนชน ทุกแห่ง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ