ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งแบบฟอร์มสรุปบัญชีวันลาลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ๒๕๖๑
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/13038
หนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ