ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แบบตอบรับ อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ทะเบียนหนังสือ ลย 71901/12956
หนังสือลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ส่งถึง สำนักงานจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ