ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การฝึกอบรมปฏิบัติการเพิ่อเพิ่มประสิทธภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ศธ 04136.0173/12849
หนังสือลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ โรงเรียนอนุบาลเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ