ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอสนับสนุนจนท.พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/22292
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  img-180213110557