ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ห้องผ่าตัด8ห้องโรงพยาบาลเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/12550
หนังสือลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ประธานชุมชนในเขตเทศบาล 49 ชุมชน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ