ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาและวันหยุดราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/22264
หนังสือลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ