ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งให้ชำระค่าปรับผิดสัญญารับทุนการศึกษา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.010/12432
หนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง พ.จ.อ.อนันตชัย สมานมิตร
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ