ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/12376
หนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายสุรเชษฐ์ หนูพริก
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ