ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/12282
หนังสือลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ประธานอนุกรรมการการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ระดับจังหวัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ