ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หนังสือรับรองผลงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/12265
หนังสือลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง บริษัท เอ็มบีพลัส จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ