ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการแข่งขันจักรยานทางไกล
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/12263
หนังสือลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ