ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน
ทะเบียนหนังสือ ลย52003/11903
หนังสือลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้อำนวนการโรงพยาบาลเลย
หมายเหตุ เอกสารแนบท้าย ส่งมาตามหลัง
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ