ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/11713
หนังสือลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.ท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ