ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอรับการจัดสรรอัตราตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/11445
หนังสือลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองครองท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ