ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งกำหนดการโครงการสร้างเสริมแกนนำสุขภาพด้วยการนวดแผนไทย(หลักสูตรการนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/11205
หนังสือลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ