ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ตกลงราคาและราคาให้มาทำสัญญาซื้อขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/11150
หนังสือลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ