ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/10827
หนังสือลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการมูลนิธิพอสว.
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ