ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การโอนเงินฝากออมทรัพย์เข้าบัญชี ศพด.
ทะเบียนหนังสือ ลย 76704/10755
หนังสือลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ธนาคาร ธกส. สาขาภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ