ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1223
หนังสือลงวันที่ 22 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  130 21012564