ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญเป็นวิทยากร
ทะเบียนหนังสือ ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/10606
หนังสือลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ส่งถึง สื่อมวลชนและศิลปินท้องถิ่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ