ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/10380
หนังสือลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ