ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/10341
หนังสือลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ประธานอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ