ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ทะเบียนหนังสือ ลต(ลย)0002/10319
หนังสือลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย
ส่งถึง นายทะเบียนจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ