ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การต่่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการ ประจำปี 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/10266
หนังสือลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ กษบ 611 เลย
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ