ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เสียภาษีประจำปีรถยนต์ รพ.หนองหิน นข 2537 เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/1177
หนังสือลงวันที่ 21 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  ขอส่งตัวผู้รับจ้างงานโครงการขับเคลื่อนการพัมนาข้อมูลภาครัฐสู่ฯ_001
  2.แนวทางพี่เลี้ยงScan_0001
  5.ขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้างงาน3