ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/10177
หนังสือลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ