ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอสนับสนุนรถยนต์ตู้
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/10176
หนังสือลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.วังสะพุง
หมายเหตุ 20 ก.ค.61
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ