ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งและสังกัดพนักงานเทศบาล
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/9944
หนังสือลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (ประธาน ก.ท.จ.เลย)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ