ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัยในศูนย์ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/9922
หนังสือลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอเชียงคาน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ