ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งการโอนสิทธิ์เรียกร้องในการรับเงิน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/9639
หนังสือลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง สรรพากรพื้นที่เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ