ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/9439
หนังสือลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง รพ.เอราวัณ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ