ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ให้ข้าราชการไปรายงานตัว
ทะเบียนหนังสือ รง 0472/1095
หนังสือลงวันที่ 20 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หมายเหตุ
ไฟล์
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ประกาศ