ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ท่าลี่)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/9364
หนังสือลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ รถยนต์โตโยต้า แบบไฮลักซ์
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ