ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0026/21940
หนังสือลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ