ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/9048
หนังสือลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแห้ว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ