ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: สำรวยข้อมูลการรวบรวมและการกำจัดของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 78101/9040
หนังสือลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ