ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ข้าราชการขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านามและชื่อสกุลใหม่
ทะเบียนหนังสือ ๒๐๗/8996
หนังสือลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการ กพ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ