ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (นางบั่ว สุขสมบูรณ์)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0006/8908
หนังสือลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ธกส.เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ