ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/8780
หนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ