ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอโอนรถยนต์ราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/1032
หนังสือลงวันที่ 19 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ (กข 2031 เลย ซึ่งยกเลิกการใช้รถแล้ว)
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ