ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ยกเลิกการขอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีเฉพาะเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/8742
หนังสือลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการ สำนักงานปรณูเพื่อสันติ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ