ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรณูจากเครื่องกำเนิดรังสี
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/8740
หนังสือลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการ สำนักงานปรณูเพื่อสันติ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ