ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/8662
หนังสือลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายกเทศมนตรีตำบลภูกระดึง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ